trashy

Kultur

INRIKTNINGAR

Målgrupp
SKOL-FÖRESTÄLLNING

Vi hjälper er skola med föreställningar i ert värdegrundsarbete, med ämnen som t.ex. mobbning, psykisk ohälsa och HBTQIA+.

SKOL- FÖRESTÄLLNING
UNDERHÅLLNING

Vi samarbetar med artister och kreatörer som kan hjälpa er med t.ex. shower, teaterföreställningar eller teambuilding.

UNDERHÅLLNING